Tulburarile cognitive si dementa

Milioane de oameni din întreaga lume sunt victime ale tulburărilor cognitive generate fie de traumatisme cranio cerebrale, fie de accidente vasculare cerebrale, fie de anumite afecţiuni dezvoltate în timp.

Tulburările de memorie, vorbire, percepție spațială, atenție, calcul și praxie, într-un cuvânt tulburări cognitive, reprezintă consecinţe frecvent întâlnite după o leziune cerebrală dobândită , în particular după un accident vascular cerebral (AVC) sau o leziune cerebrală traumatică (TBI), dar şi ca efect al bolilor Alzeihmer sau Parkinson și reprezintă o cauză majoră de dizabilitate.

Studiile arată că, o parte din persoanele cu tulburare cognitivă uşoară rămân stabile cognitiv sau redobândesc starea de normalitate , dar mai mult de jumătate progresează spre demenţă în următorii 5 ani, de aceea tulburarea cognitivă uşoară poate fi considerată un factor de risc pentru demenţă.

Despre toate aceste subiecte vom discuta în cadrul celei de-a X ediţii a Şcolii Internaţionale de Vară de Neurologie care va avea loc în intervalul 05-09 iulie la Eforie Nord.

Evenimentul, ce aduce în România vârfuri ale medicinei şi cercetării ştiinţifice internationale, este organizat de Fundaţia Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) , Societatea de Neurologie din România (SNR) şi un consorţiu internaţional de universităţi, sub egida Federaţiei Europene a Societăţilor de Neuroreabilitare (EFNRS) şi a Federaţiei Mondiale de Neuroreabilitare (WFNR).

Subiectele cele mai importante, însoţite de declaraţiile unora dintre cei mai apreciaţi specialişti în domeniu vor fi prezentate într-o conferinţă de presa,prezidată de preşedintele SSNN şi SNR, prof. dr. Dafin Mureşanu. Invitat special al acestei conferinţe de presă va fi Acad. Laurenţiu M. Popescu, directorul general al Institutului „Victor Babeş” din Bucureşti.

Evenimentul va avea loc luni- 6 iulie 2015, ora 11, la Hotel Europa din Eforie Nord.

Lansare de proiect in domeniul hematologiei si oncologiei pediatrice in Romania.

Ministerul Sănătății și Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al.Trestioreanu” București au semnat în data de 30.06.2015 contractul de finanțare pentru proiectul “Îmbunătățirea serviciilor acordate în domeniul hematologiei și oncologiei pediatrice în România, prin achiziția de bunuri, servicii și lucrări de specialitate”.

Proiectul este în valoare de 5.655.653 euro ( 25.130.894,11 lei) din care contribuția Ministerului Sănătății este în cuantum de 848.347,95 euro (3.769.634,12 lei) și contribuția norvegiană în cuantum de 4.807.305,05 euro ( 21.361.259,99 lei).

Obiectivul proiectului este îmbunătățirea asistenței medicale în domeniul hematologiei și oncologiei pediatrice în România, prin asigurarea infrastructurii de bază pentru un număr de 4 centre regionale din țară.

Parteneri proiectului sunt: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara, Institutul Oncologic “Prof.Dr.I.Chiricuță” Cluj-Napoca și Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii “Sf. Maria„ Iași. Aceștia vor beneficia de reabilitarea secțiilor de profil, de dotare cu echipamente necesare, inclusiv aparate RMN și de anestezie.

Un alt aspect important al proiectului este instruirea acordată unui număr de 289 de persoane, în scopul îmbunătăţirii activităţii personalului care lucrează în hematologie şi oncologie pediatrică (medici, asistente, infirmiere).

“Ne dorim ca toate acestea să conducă la creșterea ratei de diagnostic în stadii precoce, curabile a cazurilor de hematologie și oncologie pediatrică, precum și a ratei de vindecare, folosind infrastructura modernă ce va fi achiziționată prin proiect”, a declarat ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu.

De la ferma la furculita – o singura sanatate. Infectiile transmise prin alimente.

Pentru transpunerea în practică a conceptului „O singură sănătate” şi pentru controlul infecţiilor transmise prin alimente este necesară o abordare interdisciplinară şi o colaborare strânsă între specialiştii din medicina umană şi cei din sectorul veterinar, atât în plan instituţional cât şi profesional-ştiinţific” – este concluzia la care s-a ajuns în cadrul unui simpozion dedicat acestei probleme de sănătate publică organizat de Institutul Naţional de Cercetare “Cantacuzino” şi Societatea Română de Microbiologie.

Institutul Naţional de Cercetare “Cantacuzino” şi Societatea Română de Microbiologie, în parteneriat cu Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală şi Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară, au organizat Simpozionul Naţional cu tema “De la fermă la furculiţă – o singură sănătate. Infecţiile transmise prin alimente”.

Lucrările s-au desfăşurat în zilele de 25 şi 26 iunie 2015, la Bucureşti, în cadrul Centrului de Învăţământ şi Documentare „Jacques Monod” al Institutului Cantacuzino, sub egida Academiei de Ştiinţe Medicale şi cu sprijinul Biroului OMS România.

Simpozionul s-a adresat profesioniștilor din domeniul medicinii umane şi veterinare care au ca preocupări profesional-ştiinţifice controlul şi prevenirea infecţiilor transmise prin alimente.

Cei peste 150 de specialişti invitaţi din ţară şi din străinătate (medici microbiologi, epidemiologi, igienişti, medici veterinari, biologi, biochimişti) au prezentat în cele două zile, în cadrul a 6 sesiuni ştiinţifice, 40 de lucrări având ca teme: “Conceptul – O singură sănătate şi paradigma – De la fermă la furculiţă – implicaţii în abordarea infecţiilor transmise prin alimente”, “Infecţiile bacteriene, virale şi parazitare transmise prin alimente – actualităţi în diagnostic şi supraveghere”, “Alimentele şi rezistenţa la antibiotice a bacteriilor transmise prin alimente – factori de risc pentru sănătatea umană şi veterinară”, “Beneficii şi riscuri ale antioxidanţilor din alimente şi suplimente alimentare”.

În urma comunicărilor ştiinţifice şi a dezbaterilor ce au urmat a reieşit necesitatea abordării interdisciplinare şi a colaborării mult mai strânse între specialiştii din medicina umană şi cei din sectorul veterinar atât în plan instituţional cât şi profesional-ştiinţific pentru controlul infecţiilor transmise prin alimente.

Este semnificativă organizarea acestei manifestări ştiinţifice de către Institutul “Cantacuzino”, într-o perioadă dificilă din existenţa sa, în parteneriat cu Societatea Română de Microbiologie, pentru a demonstra încă o dată importanţa acestei instituţii pentru apărarea sănătăţii populaţiei din ţara noastră.

 

Proiect interdictie publicitate radio tv medicamente – Completare Adresa ARCA.

Stimaţi membri ai Consiliului,

Considerăm că proiectul de lege, supus avizului Consiliului, prin care se vizează

interzicerea publicităţii în radio şi în televiziune pentru medicamente şi tratamente

medicale, reprezintă o limitare atât a dreptului la informaţie al publicului, garantat de

articolul 31 al Constituţiei României, cât şi a libertăţii comerţului, garantat de Constituţie prin

art 135.

Această dublă limitare poate avea efecte negative extrem de importante, având în

vedere că domeniul vizat, respectiv publicitatea la produse medicamentoase si tratamente

medicale disponibile fără prescripţie medicală, are o pondere importantă în piaţa de

publicitate radio şi televizată şi, în mod corespondent, în domeniul accesul publicului la

informaţia de specialitate.

In plus, restricţia vizată de proiectul de lege ar excede cadrului Directivei serviciilor

media audiovizuale, care se limitează la a interzice publicitatea la „anumite produse

medicamentoase sau tratamente medicale care sunt disponibile numai pe bază de

prescripție medicală în statul membru sub a cărui jurisdicție se află furnizorul de servicii

mass-media”, abordare preluată şi în legea actuală a audiovizualului.

Limitarea în Directiva serviciilor media audiovizuale a restricţiei pentru publicitatea

produselor şi tratamentelor medicale menţionate arată că legiuitorul european a considerat

că publicitatea realizată dincolo de aceste restricţii este utilă societăţii.

Această limitare a interdicţiei este corelată cu cadrul general de reglementare a

publicităţii la medicamente de uz uman, care este stabilit de directiva 2001/83/CE unde , la

articolele 87 şi 88, se precizează natura interdicţiei:

„Articolul 86.

Statele membre interzic orice publicitate pentru un medicament pentru care nu a fost

acordată o autorizație de introducere pe piață în conformitate cu dreptul comunitar.

Articolul 88

(1) Statele membre interzic publicitatea destinată publicului larg având ca obiect

medicamente care:

(a) sunt disponibile numai pe baza unei prescripții medicale, în conformitate cu dispozițiile

titlului VI;

(b) conțin substanțe definite drept psihotrope sau narcotice de convențiile internaționale,

precum convențiile Organizației Națiunilor Unite din 1961 și 1971.

Directiva 2001/83/CE nu prevede posibilitatea ca statele membre să introducă în

legislaţia internă reglementări mai stricte decît cele formulate de această directivă.

Dealtfel, considerentul (43) al directivei arată că eventualele discrepanţe din

reglementările naţionale privind publicitatea la medicamente pot avea impact asupra

funcţionării pieţei interne. „Toate statele membre au adoptat măsuri speciale suplimentare

privind publicitatea pentru medicamente. Există discrepanțe între aceste măsuri. Aceste

discrepanțe pot avea impact asupra funcționării pieței interne, deoarece publicitatea

difuzată într-un stat membru poate avea efecte în alte state membre.”

Directiva a avut ca scop, între altele, tocmai eliminarea discrepanţelor şi unificarea în

piaţa internă europeană a reglementărilor privind publicitatea la medicamente.

Acestă înţelegere a textului directivei este confirmată de Decizia Curtii Europene de

Justitie in Cazul C-374/05 (Gintec) unde se arată explicit, în raport cu afirmaţia guvernului

polonez că ”legiuitorul comunitar a înțeles să stabilească criterii minime care au un caracter

fundamental”, că „ O astfel de interpretare nu ar putea fi admisă. Într-adevăr, redactarea

prevederilor din Directiva 2001/83 privind publicitatea pentru medicamente, precum și

structura generală a acestora și finalitatea lor demonstrează că această directivă urmărește

să stabilească criteriile substanțiale obligatorii pentru reglementarea domeniului respectiv.”

Curtea arată astfel că regulile stabilite prin directivă nu sunt criterii minimale şi că

directiva prevede în mod expres cazurile în care statele membre pot deroga de la directivă.

Astfel, Curtea afirmă că directiva 2001/83 „a realizat o armonizare completă în

domeniul publicității pentru medicamente, cazurile în care statele membre sunt autorizate

să adopte prevederi care să se îndepărteze de normele stabilite prin această directivă fiind

în mod explicit enumerate.”

Ca urmare, o restricţionare suplimentară, dincolo de cadrul comun stabilit prin

directiva 2001/83/CE, care ar viza domenii care nu sunt în mod explicit enumerate în

directivă, cum ar fi cea pe care proiectul de lege o vizează, ar contraveni directivei.

Adoptarea ei ar pune Romania în situaţia de a fi acţionată la instanţa Curţii europene

de justiţie.

În expunerea de motive a proiectului se afirmă că interzicerea publicităţii radio tv la

medicamente ar fi necesară pentru a elimina publicitatea mascată (ascunsă) la aceste

produse: „venim cu această iniţiativă datorită amplorii pe care a luat-o publicitatea ascunsă

la medicamente şi influenţa negativă şi înşelătoare pe care o are asupra populaţiei, aspect

care se datorează înprincipal publicităţii prin televiziune şi radio”.

Această abordare dovedeşte o necunoaştere a legislaţiei în vigoare, dat fiind că, prin

chiar articolul 29 al Legi audiovizualului, publicitatea mascată este deja sub interdicţie în

radio şi tv, iar prin art 798 din legea 95/2006 privind reforma sănătăţii publice este interzisă

publicitatea înşelătoare la medicamente. Aceasta face ca proiectul să rămână fără obiect şi

fără justificare.

In plus, o altă prevedere a proiectului, respectiv alin 3 al art 17, dovedeşte din nou o

abordare eronată a procesului de legiferare, dat fiind că acest alineat constituie o reluare a

unei prevederi deja existente la art 799 din legea 95 2006 privind reforma sănătăţii publice.

In acest mod se contravine art 16 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică

legislativă care prevede că “In procesul de legiferare este interzisa instituirea acelorasi

reglementari in mai multe articole sau alineate din acelasi act normativ ori in doua sau mai

multe acte normative. Pentru sublinierea unor conexiuni legislative se utilizeaza norma de

trimitere”.

Proiectul de lege propune o interdicţie generală, respectiv interdicţia publicităţii în

radio şi televiziune la medicamente disponibile fără prescripţie medicală, interdicţie care

intră în contradicţie cu directiva servciiilor media audiovizuale şi cu directiva 2001/83/CE, cu

scopul declarat de a realiza o interzicere subsecventă a două practici, respectiv publicitatea

mascată şi publicitatea înşelătoare, care sunt însă deja interzise de legea audiovizualului şi

de legea reformei în sănatate.

In consecinţă, singurele efecte ale acestui proiect de lege ar fi acelea de a produce o

problemă a României în raport cu legislaţia europeană şi o limitare neconstituţională a

dreptului la informaţie şi a libertăţii comerciale.

Cu cea mai înaltă consideraţie,

George Chiriţă – director executiv ARCA 29 iunie 2015

ALARMANT ! Tuberculoza este in continuare o problema de sanatate publica in Romania

Înlocuirea metodelor actuale de tratament pentru pacienţii diagnosticaţi cu tuberculoză (TB) şi tuberculoză multidrog rezistentă (TB MDR) alături de accesul la medicamente inovatoare sunt condiţii obligatorii pentru ca această boală să nu mai fie o problemă de sănătate publică. Acestea sunt concluziile care reies din raportul întocmit de The Economist Intelligence Unit, realizat cu susţinerea companiei Janssen. Raportul „Să tratăm cu seriozitate: România şi tuberculoza!” este o analiză a modului în care TB şi TB MDR sunt gestionate în România şi a fost prezentat azi, în cadrul evenimentului organizat de agenţia de presă Mediafax în seria „Mediafax Talks Health Conferences”.

Raportul intitulat „Să tratăm cu seriozitate: România şi tuberculoza!” este o analiză a modului în care TB şi TB MDR sunt gestionate în România şi vine în contextul în care în ţara noastră sunt depistate anual 13.000 de noi cazuri de tuberculoză, adică aproximativ un sfert din toate cazurile din UE şi Spaţiul Economic European.

„Deşi vorbim despre o boală vindecabilă, numărul mare de noi pacienţi este în strânsă legătură cu faptul că, în prezent, există o serie de obstacole în ceea ce priveşte depistarea eficientă şi tratarea pacienţilor cu tuberculoză multidrog rezistentă. În prezent, doar 60% dintre pacienţii cu TB MDR sunt identificaţi, principalele cauze fiind numărul mic de centre pentru diagnostic şi perioada mare de spitalizare, minim 6 luni, care îi determină pe mulţi să abandoneze tratamentul. Dintre aceştia, estimăm că doar 20% sunt trataţi cu succes. Soluţia pentru îmbunătăţirea acestei statistici este accesul la tratamente cu medicamente de linia a doua, care oferă posibilitatea vindecării mai rapide, reduc timpul petrecut în spital şi astfel îmbunătăţesc calitatea vieţii pacienţilor.”, a declarat Dr. Victor Olsavszky – reprezentant Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

„Politicile de sănătate publică trebuie să vină în sprijinul pacienţilor şi să încurajeze aderenţa lor la tratament, unul dificil de urmat în contextul actual din cauza duratei, costurilor adiţionale asociate şi efectelor secundare. Medicamentele inovatoare, în schimb, îi pot ajuta să revină mult mai repede la viaţa şi activităţile de dinaintea diagnosticului, întrucât reduc considerabil perioada de tratament. De ceva timp, suntem parteneri activi ai pacienţilor, ai profesioniştilor din domeniul sănătăţii şi ai autorităților. Credem cu adevărat în colaborarea dintre toate părțile implicate, deoarece cu siguranță cu toții înțelegem dimensiunea socio-economică a tuberculozei. Avem toată încrederea că angajamentul tuturor va fi unul real și de durată, tratând astfel cu seriozitate această afecțiune.” a declarat Jacopo Murzi – Managing Director, Janssen România.

Potrivit The Economist Intelligence Unit, un raport al OMS Europa a atras atenţia încă din anul 2005 asupra lipsei unui sistem de urmărire a pacienților cu TB MDR. Provocarea menţinerii acestora în programul de tratament este cu atât mai mare, în contextul în care o parte dintre costurile adiţionale tratamentului trebuie să fie suportate de către pacienţi. Una dintre soluţiile prezentate în cadrul raportului „Să tratăm cu seriozitate: România şi tuberculoza!” o reprezintă implicarea activă a medicilor de familie în descoperirea cazurilor şi supravegherea tratamentului în sistem ambulatoriu, sub observare directă.

Doar 16-26% dintre pacienţii cu TB MDR sunt vindecaţi

Potrivit raportului, actuala rată de vindecare a pacienţilor cu tuberculoză multidrog rezistentă este la jumătatea mediei globale, şi nu diferă cu mult faţă de rata de vindecare spontană, adică a pacienţilor cărora nu li se administrează niciun tratament.

Martin Koehring, Senior Editor la The Economist Intelligence Unit, a declarat: „De la sfârșitul anilor 1990 România a făcut progrese semnificative cu privire la managementul tuberculozei. Cu toate acestea, rămâne o problemă majoră de sănătate publică în România, mai ales tuberculoza multidrog rezistentă. Angajamentele incluse în noul Plan Strategic Național pentru 2015-2020 arată promiţător. Noul plan oferă o speranță că provocările legate de tuberculoza multidrog rezistentă vor fi abordate mai eficient, dar există încă îndoieli cu privire la angajamentul politic, precum și stigmatizarea socială persistentă și apatia față de problemă.\”.

Obstacolelor de la nivelul sistemului sanitar li se adaugă cel de la nivel social. Majoritatea pacienţilor se confruntă cu stigmatul în comunitate sau la locul de muncă, care este cu atât mai accentuat cu cât nivelul de cunoştinţe este mai scăzut.

Evenimentele anului trecut au sporit în mod remarcabil speranța că s-a ieșit cu bine dintr-o situație de criză. Silvia Asandi, Director – Romanian Angel Appeal, consideră că „avem o mulțime de motive pentru a crede că lucrurile se vor schimba”, descriind planul în sine drept „un mare pas înainte”.

Despre Mediafax Talks
Mediafax organizează, începând din 2006, evenimente de business care vin în completarea informaţiilor de afaceri oferite zilnic companiilor. Prin seria de conferinţe Mediafax Talks (www.mediafaxtalks.ro), oamenii de afaceri au la dispoziţie un forum de dezbatere despre subiecte şi probleme arzătoare, precum şi o modalitate de dialog cu autorităţile. În cadrul Mediafax Talks s-au dezvoltat Mediafax Health Conferences, care sunt evenimente dedicate domeniului medical.

Despre Janssen România
Janssen este compania farmaceutică a Johnson & Johnson. Scopul companiei Janssen este acela de a aborda şi propune soluţii pentru unele dintre cele mai importante necesităţi medicale ale momentului, corelate cu următoarele arii terapeutice: boli infecţioase (HIV/ SIDA, Hepatita C și tuberculoză), hematologie și oncologie (mielom multiplu și cancer de prostată), imunologie (psoriazis), neuroştiinţe (schizofrenie și demență) și boli metabolice (diabet).
Motivaţi fiind de angajamentul nostru faţă de pacienţi, dezvoltăm produse inovatoare, servicii şi soluţii în domeniul sănătăţii, pentru a ajuta persoanele din întreaga lume. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm vizitaţi site-ul www.janssen-romania.com.

 

Mediafax Health Conference – Raport EIU: Tuberculoza este in continuare o problema de sanatate publica in Romania” adaugat deIMAGE PR 212564

CRAIOVA – Simpozion dedicat ingrijirii bolnavilor de Parkinson.

sociația de Luptă Împotriva bolii Parkinson (ALIBP) și Houston NPA, alături de Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova, Primăria Municipiului Craiova, Consiliul Județean Dolj și Prefectura Dolj organizează pentru prima dată la Craiova un eveniment dedicat abordării integrate a bolii Parkinson. Simpozionul se va desfășura pe 3 iulie a.c., în Sala Mare de Ședințe a Prefecturii Dolj (Str. Unirii, nr. 19, et. 1, Craiova), între orele 12-19.

Obiectivul întâlnirii este îmbunătățirea nivelului de îngrijire al pacienților cu Parkinson, prin informarea acestora, a aparținătorilor lor, dar și a profesioniștilor în sănătate cu privire la implicațiile multiple ale bolii Parkinson și necesitatea comunicării interdisciplinare cu scopul obținerii celor mai bune rezultate terapeutice în cazul acestor pacienți cronici.

Coordonatorul științific este: Prof. univ. dr. Cornelia Zaharia, Șef Secție Neurologie I, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, UMF Craiova. Programul este creditat EMC și EFC, fiind așteptați medici cu specialitățile medicină de familie, neurologie, medicină internă, geriatrie, reabilitare medicală, neurochirurgie, dar și asistenți și farmaciști.

Printre lectorii care au confirmat deja participarea se află: Conf. dr. Dan Cioroianu, Conf. univ. dr Dan Gheonea, Șef lucr. dr. Dan Fărcaș, Șef lucr. dr. Adina Turcu, Asist. univ. dr. Florin Trifan, Asist. univ. dr. Ana Maria Bumbea, Asist. univ. dr. Diana Stanca, Dr. Marin-Valeriu Șurlin, Dr. Voni Călinescu, Dan Răican – președinte ALIBP, pacient cu boală Parkinson.

Specialiștii interesați de această patologie și implicați în depistarea, tratarea și monitorizarea bolii Parkinson își pot anunța pacienții despre această acțiune și îi pot înduma să se înscrie. Pacienții și aparținătorii beneficiază de intrare liberă, singura condiție este să își anunțe participarea la eveniment pe email la daniela.popescu@houston.ro sau la nr. tel. 0756.030.316 / 021-317.09.43. Pentru cadrele medicale și alți profesioniști în sănătate taxele sunt cuprinse între 35-50 lei pre-eveniment și între 50-100 lei la fața locului.

Temele abordate în cadrul simpozionului urmăresc provocările cu care se confruntă pe de-o parte pacienții cu Parkinson, pe de altă parte cadrele medicale la care ajung acești bolnavi. Tematica este varia, de la rolul asociațiilor de pacienți și cum arată viața unui pacient cu Parkinson (povestită chiar din perspectiva unui medic din Târgu Mureș cu specialitatea cardiologie) sau informații despre terapiile ocupaționale, la managementul pacienților cu Parkinson în cabinetul medicului de familie și investigatii de ultima oră în diagnostic, la manifestările motorii și nonmotorii, tulburările gastrointestinale specifice, opțiunile pacienților în stadiile avansate ale bolii sau la depresia și anxietatea resimțite de acești pacienți.

Participanții la eveniment vor primi gratuit exemplare ale revistei Asociației ALIBP, “Lalele Roșii”. Asociația de Luptă Împotriva bolii Parkinson (ALIBP) este prima organizație non-guvernamentală din România care apără drepturile și interesele celor peste 72.000 de persoane diagnosticate cu boala Parkinson la nivel național.

În urma întâlnirii de pe 3 iulie de la Craiova organizatorii speră să contureze mai multe direcții de acțiune pentru îmbunătățirea calității vieții bolnavilor de Parkinson din zona Olteniei și de la nivel național, prin implicarea activă a autorităților locale și județene în proiecte concrete derulate de ALIBP și de partenerii săi.

Conferinta Epidemiologie SRESPreCIN

Ne face o deosebită plăcere și onoare, ca în numele , Societății Române de Epidemiologie de Spital, Prevenire și Controlul Infecțiilor Nosocomiale din România să vă adresăm invitația de a participa la prima Conferință Națională cu Participare Internațională din Cluj-Napoca: Performanțe și Calitate în Asitența Medicală Spitalicească

Vă reamintim că puteți beneficia de înscriere cu taxă redusă în cursul acestei săptămâni, până la data de 1 iulie 2015.

Conferința se va desfășura în perioada 22-24 octombrie 2015 în cadrul Amfiteatrului “Iuliu Hațieganu”, al Universității de Medicină și Farmacie, str. Gheorghe Marinescu, nr. 23, Cluj-Napoca.

Atașat regăsiți formularul de înscriere și broșura de prezentare a evenimentelor cu informații complete: programul preliminar al evenimentului, tematica, Invited Speakerii prezenți, programul social, posibilitățile de cazare, taxa de participare și procedura de înscriere.

https://epidemiologie2015.wordpress.com

Se acordă Credite EMC și diplome de participare separat pentru fiecare manifestare, respectiv Diplomă de Curs Preconferință și Diploma de participare Congres, la încheierea lucrărilor științifice.

Pentru orice fel de detalii despre congres și precurs sau informații suplimentare legate de procesul de înregistrare, nu ezitați să ne contactați la numerele de telefon: 0264.402.726 0740.306.603 sau pe adresa de e-mail consult@davantage.ro.

Ce este tulburarea afectiva bipolara si cum o recunoastem?

Potrivit Asociatiei Internationale de Psihiatrie, tulburarea afectiva bipolara este o boala care afecteaza starea emotionala si psihica a unei persoane, fiind o problema severa de sanatate.

Persoanele care sufera de tulburare afectiva bipolara experimenteaza alternativ episoade expansive (maniacale) si episoade depresive. Aceste episoade sunt caracterizate de: stari de incredere exagerata in fortele proprii, agresivitate, impulsivitate, hiperactivitate, euforie si comportamente riscante, demonstrative, comportament sexual inadecvat, implicare in activitati multiple fara a le finaliza, cheltuieli excesive, respectiv: stari de tristete exacerbata, insomnie, lipsa a placerii, scadere a interesului pentru diferite activitati, pierdere a motivatiei, insotite de sentimente de vinovatie si de inutilitate, durere morala, diminuarea energiei, scaderea poftei de mancare si in cazuri severe chiar de ganduri suicidale.

Asociatia Romana de Psihiatrie si Psihoterapie, prin intermediul campaniei „Ajuta-i sa-si regaseasca echilibrul”, urmareste sprijinirea persoanelor cu tulburare bipolara in demersul lor de a-si recastiga stabilitatea si bunastarea psihica pentru a putea duce o viata normala.

Unul dintre obiectivele acestei actiuni, desfasurate in Bucuresti si in alte trei orase din tara – Iasi, Cluj-Napoca si Timisoara, il reprezinta cresterea gradului de informare in randul publicului interesat in legatura cu tulburarea bipolara. Astfel, sunt aduse in atentie simptomele, cauzele, modul de manifestare si alte caracteristici ale tulburarii afective bipolare, pentru o mai buna intelegere a bolii si a persoanelor care au aceasta afectiune.

„Cunoasterea afectiunii si educatia sunt foarte importante pentru pacientul cu tulburare afectiva bipolara, dar si pentru cei apropiati lui. Pacientul trebuie sa inteleaga ce inseamna tulburarea afectiva bipolara, ce implicatii are pentru el, la nivel personal si social, pentru a o putea controla. De aceea, acesta trebuie sa stie cum se manifesta tulburarea afectiva bipolara, care sunt elementele care definesc fazele de manie, respectiv depresie, ca sa poata adopta un comportament preventiv. Totodata, persoana care sufera de aceasta afectiune are nevoie de suportul familiei, si al celor din jur. Iar pentru aceasta este nevoie de o crestere a gradului de informare cu privire la tulburarea afectiva bipolara, exact ceea ce urmareste campania «Ajuta-i sa-si regaseasca echilibrul»”, a declarat Prof. Univ. Dr. Dan Prelipceanu, Sectia IX, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”, Bucuresti.

Potrivit specialistilor, tulburarea afectiva bipolara poate debuta in orice etapa a vietii dar, in cele mai multe cazuri, se manifesta in intervalul de varsta 18-25 de ani, adica in perioada desavarsirii personalitatii individului.

„Adultul tanar experimenteaza modificari comportamentale si beneficiaza de transformari sociale, profesionale si emotionale importante. In aceasta etapa a vietii, poate sa se instaleze tulburarea afectiva bipolara, cel mai adesea printr-un episod depresiv, pe care pacientul, familia sau prietenii sa nu-l recunoasca si in felul acesta, daca starea lui nu o impune, sa nu se prezinte la medic.

In conditiile unei evolutii de mai lunga durata fara o diagnosticare corecta si un management adecvat al tulburarii afective bipolare, apar urmarile care pot cuprinde inclusiv modificari cognitive. Cauzele exacte ale acestei afectiuni nu sunt cunoscute, insa pot avea baze genetice, neurobiochimice, sau pot fi influentate de stilul de viata, ritmul biologic, evenimentele stresante sau mediul in care a trait pacientul. Problematica tulburarii afective bipolare este deosebit de complexa, dar prin aceasta campanie, sunt convinsa ca vom reusi sa extindem cunostintele, cel putin de baza, referitoare la aceasta afectiune in randul publicului interesat, pentru binele pacientilor si pentru diagnosticarea precoce si inceperea unui tratament”, a declarat Prof. Univ. Dr. Mirela Manea, Sef Sectie IV Psihiatrie, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia” Bucuresti.

Planul de actiune in sanatate mintala pentru perioada 2013-2020 elaborat de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii arata ca sanatatea mintala, ca si alte aspecte ale sanatatii, poate fi afectata de o serie de factori socio-economici pentru schimbarea carora sunt necesare strategii coerente de promovare, prevenire si tratament, la nivelul fiecarei tari.

Necesitatea implementarii unor masuri speciale este motivata de faptul ca factorii care caracterizeaza sanatatea mintala sau aparitia afectiunilor nu sunt doar individuali, precum abilitatea unei persoane de a-si controla propriile emotii, ganduri, comportament si interactiune cu ceilalti, ci si sociali, economici, politici si de mediu, ca politicile nationale si de protectie sociala, standardele de viata din fiecare tara, conditiile de munca si programele de suport social.

Campania „Ajuta-i sa-si regaseasca echilibrul” este organizata de catre Asociatia Romana de Psihiatrie si Psihoterapie, cu sprijinul companiei AstraZeneca. Initiativa, care vizeaza extinderea nivelului de informare cu privire la problematica tulburarii afective bipolare in randul opiniei publice, vine sa completeze campania „Regaseste-ti echilibrul” demarata in noiembrie 2014. Aceasta din urma, adresata pacientilor cu tulburare afectiva bipolara, se deruleaza in clinici si cabinete de specialitate fiind menita sa ajute la o gestionare mai buna a afectiunii prin controlul stilului de viata.

Adresa ARCA – Proiect interdictie publicitate radio tv medicamente.

1 Către Consiliul Naţional al Audiovizualului Membrilor Consiliului Viorel Vasile Buda, Radu Călin Cristea, Florin Gabrea, Laura Corina Georgescu (preşedinte al Consiliului), Maria Monica Gubernat, Radu Bogdan Herjeu, Valentin-Alexandru Jucan, Răsvan Popescu (vice-preşedinte al Consiliului), Dorina Rusu, Gabriel Tufeanu, Lorand Turos

 

Stimaţi membri ai Consiliului,

 

Considerăm că proiectul de lege, supus avizului Consiliului, prin care se vizează interzicerea publicităţii radio/tv pentru medicamente şi tratamente medicale reprezintă o limitare atât a dreptului la informare al publicului cât şi a libertăţii comerciale, o limitare care poate avea efecte negative extrem de importante, având în vedere că domeniul vizat, respectiv publicitatea la produse medicamentoase si tratamente medicale disponibile fără prescripţie medicală, are cea mai mare pondere în piaţa de publicitate televizată, înaintea publicităţii pentru serviciile de telefonie. In plus, restricţia ar excede cadrului directivei serviciilor media audiovizuale, care se limitează la a interzice publicitatea la „anumite produse medicamentoase sau tratamente medicale care sunt disponibile numai pe bază de prescripție medicală în statul membru sub a cărui jurisdicție se află furnizorul de servicii mass-media”, abordare preluată şi în legea actuală a audiovizualului.

Limitarea în directivă a restricţiei pentru cazul produselor şi tratamentelor medicale menţionate reprezintă implicit o probă a faptului că legiuitorul european a considerat că publicitatea realizată dincolo de aceste restricţii este utilă societăţii. În expunerea de motive a proiectului se afirmă că se doreşte interzicerea publicităţii radio tv la medicamente pentru a elimina publicitatea mascată la aceste produse (idee ce are corespondent în textul proiectului de lege) ceea ce dovedeşte o necunoaştere a legislaţiei în  vigoare, dat fiind că, prin chiar legea audiovizualului, publicitatea mascată este deja sub interdicţie în radio şi tv, fapt care totodată face ca proiectul să rămână fără obiect şi fără justificare.

In plus, o altă prevedere a proiectului dovedeşte din nou o abordare eronată a procesului de reglementare, lăsând lista medicamentelor disponibile fără prescripţie medicală, la care se poate face publicitate în alt mod decât prin radio şi tv, la latitudinea unor evaluări aproximative, în vreme ce aceste medicamente sunt inidicate strict prin o listă a Agenţiei Naţionale Medicamentului.

Cu cea mai înaltă consideraţie,

George Chiriţă – director executiv ARCA                                                                         22 iunie 2015