Anunţ recrutare 132 medici specialişti instructori şi 7200 medici specialişti participanţi

Proiectul POSDRU/63/3.2/S/20596 „Instruire şi prevenţie pentru o viaţă sănătoasă”

Anunţ recrutare 132 medici specialişti instructori şi 7200 medici specialişti participanţi

IMPORTANT :
• A nu se confunda acest proiect finanțat din fonduri structurale POSDRU cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 537/175 din 2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin;

NOU! Listele cu medicii pentru specialitățile: Anatomie Patologică, Sănătate Publică/Epidemiologie,Medicină de Laborator, Obstetrica Ginecologie, Gastroenterologie, Medicina de Familie,Radiologie Imagistică Medicală care și-au depus documentele pe adresele de poștă electronica
selectie1200medicispecialisti@ms.ro
selectie6000medicispecialistimedicinafamilie@ms.ro;

• Proiectul de față are mai multe activități, dintre care activitatea nr. 5 vine în întâmpinarea Ordinul Ministrului Sănătății nr. 537/175 din 2012 prin INSTRUIREA a 7332 medici din mai multe specialități;

• S-au publicat listele cu instructorii aprobați și cu participanții cursanți pentru specialitățile: Anatomie Patologică, Sănătate Publică/Epidemiologie și Medicină de Laborator;

• Listele cu participanții cursanți pentru celelalte specialități urmează să fie definitivate și publicate în perioada imediat următoare;

• Se acorda 18 puncte EMC pentru participarea la curs;

• Termenul pentru înscrieri s-a prelungit până la 15 octombrie 2012, orele 24.00;

• Procedura de înscriere a fost simplificată: se trimite electronic doar Formularul de înscriere (Anexa 4) completat integral, semnat şi scanat urmând ca la desfăşurarea cursurilor de instruire participanţii să prezinte şi celelalte documente: recomandarea, CV-ul Europass semnat şi diplomele în original şi în copii semnate de aplicant, pentru certificarea conformităţii cu originalul;

IMPORTANT :
• A nu se confunda acest proiect finanțat din fonduri structurale POSDRU cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 537/175 din 2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin;

NOU! Listele cu medicii pentru specialitățile: Anatomie Patologică, Sănătate Publică/Epidemiologie,Medicină de Laborator, Obstetrica Ginecologie, Gastroenterologie, Medicina de Familie,Radiologie Imagistică Medicală care și-au depus documentele pe adresele de poștă electronica
selectie1200medicispecialisti@ms.ro
selectie6000medicispecialistimedicinafamilie@ms.ro;

• Proiectul de față are mai multe activități, dintre care activitatea nr. 5 vine în întâmpinarea Ordinul Ministrului Sănătății nr. 537/175 din 2012 prin INSTRUIREA a 7332 medici din mai multe specialități;

• S-au publicat listele cu instructorii aprobați și cu participanții cursanți pentru specialitățile: Anatomie Patologică, Sănătate Publică/Epidemiologie și Medicină de Laborator;

• Listele cu participanții cursanți pentru celelalte specialități urmează să fie definitivate și publicate în perioada imediat următoare;

• Se acorda 18 puncte EMC pentru participarea la curs;

• Termenul pentru înscrieri s-a prelungit până la 15 octombrie 2012, orele 24.00;

• Procedura de înscriere a fost simplificată: se trimite electronic doar Formularul de înscriere (Anexa 4) completat integral, semnat şi scanat urmând ca la desfăşurarea cursurilor de instruire participanţii să prezinte şi celelalte documente: recomandarea, CV-ul Europass semnat şi diplomele în original şi în copii semnate de aplicant, pentru certificarea conformităţii cu originalul;

• Au încetat înscrierile în data de 20 mai, orele 24:00 pentru cele 220 locuri pentru cursanţii în specialitatea Medicină de Laborator deoarece au fost ocupate;

• Formularul pentru CV-ul Europass (în format word 2010 sau 2003) se poate descarca de aici http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions împreună cu instructiunile de completare (format pdf). Dacă doriţi puteţi consulta şi un CV gata completat spre exemplificare, pe care îl puteţi descărca de aici: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/examples;

• Au încetat înscrierile în data de 15 aprilie, orele 16:00 pentru cele 41 locuri pentru cursanţii în specialitatea Sănătate Publică/Epidemiologie deoarece au fost ocupate;

• Au încetat înscrierile în data de 15 martie, orele 16.00 pentru cele 132 locuri pentru instructori;

• Au încetat înscrierile în data de 15 martie, orele 16.00 pentru cele 81 locuri pentru cursanţii în specialitatea Anatomie Patologică deoarece au fost ocupate.

Minsterul Sănătății derulează proiectul POSDRU/63/3.2/S/20596 Instruire şi prevenţie pentru o viaţă sănătoasă, împreună cu partenerii:
• Institutul Naţional de Sănătate Publică;
• Colegiul Medicilor din România;
• Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti;
• Institutul Oncologic „Prof Dr I Chiricuţă” Cluj-Napoca;
• Centro di Riferimento Oncologico (C.R.O.) di Aviano (Institutul de Cancer Aviano – Italia)

Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de formare a profesioniştilor din sistemul sanitar pentru a răspunde noilor priorităţi ale politicilor şi programelor de sănătate, urmârind creşterea gradului de adaptabilitate şi formare a lor, prin dobândirea de cunoştinţe necesare pentru asigurarea implementării unor programe de screening eficient pentru cancerul de col uterin, colon şi sân.

Grupul ţintă al proiectului este format din 7.332 medici instruiţi pentru implementarea programelor de screening eficient pentru cancerul de col uterin, colon şi sân.

Grupul ţintă va fi instruit în cadrul activităţii nr. 5 “Instruirea şi formarea medicilor implicaţi în derularea Programelor de Screening”, astfel:
– partenerii Ministerului Sănătăţii în cadrul proiectului, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti şi Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, vor instrui 132 medici specialişti (84 medici specialiști Medicină de Familie şi 48 medici specialişti, specialităţile- Anatomie Patologică 4, Medicină de Laborator 8, Sănătate Publică/Epidemiologie 2, Radiologie-Imagistică Medicală şi Medicină Nucleară 10, Obstetrică Ginecologie 16 şi Gastroenterologie 8);
– cei 132 de medici specialişti instruiţi, devin instructori pentru 7.200 medici: 6.000 medici specialitate Medicină de Familie şi 1.200 medici specialişti – 80 Anatomie Patologică, 220 Medicină de Laborator, 40 Sănătate Publică/Epidemiologie, 260 Radiologie-Imagistică Medicală şi Medicină Nucleară, 400 Obstetrică Ginecologie şi 200 Gastroenterologie;

În cadrul proiectului se selectează 132 medici specialişti (84 medici specialişti Medicină de Familie şi 48 medici specialişti, specialităţile- Anatomie Patologică 4, Medicină de Laborator 8, Sănătate Publică/Epidemiologie 2, Radiologie-Imagistică Medicală şi Medicină Nucleară 10, Obstetrică Ginecologie 16 şi Gastroenterologie 8), care au următoarele responsabilităţi:
• asigură instruirea grupelor de participanţi în judeţele/regiunile alocate;
• sprijină activităţile proiectului în judeţul/regiunea în care instruieşte;
• asigură monitorizarea proiectului la nivel judeţean şi regional;
• furnizează rapoarte lunare asupra activităţii sale.
Cei 48 de instructori medici specialişti vor avea disponibilitate de deplasare, în cele 8 regiuni de dezvoltare a României.
Cei 84 de instructori medici specialişti Medicină de familie vor avea disponibilitate de deplasare, în unul din cele 42 judeţe.

Sesiunile aferente fiecărui judeţ în parte sunt estimative, numărul final al acestora stabilindu-se în funcţie de numărul de medici ce vor dori participarea la instruire.
Numărul de medici specialişti ce aparţin unei regiuni sau unui judeţ este estimativ, acesta stabilindu-se în funcţie de candidaturile depuse.

Criteriile de selecţie pentru 132 medici specialişti instructori, aşa cum au fost elaborate de Colegiul Medicilor din România, partener în proiect;

– Studii universitare – Facultatea de Medicină;
– Să fie medici specialişti şi/sau primari în domeniile specialităţilor medicale identificate;
– Să aibă competenţele profesionale specifice, certificate în conformitate cu reglementările în vigoare, care să acrediteze implicit dreptul de liberă practică pentru respectiva calificare;
– Să fie cadru didactic sau formator acreditat în domeniul corespondent celui în care urmează să facă instruirea;
– Să fie disponibil de a fi instruit şi de a fi instructor;
– Să aibă în dotare (sau să aibă acces la) aparatura necesară pentru derularea programelor de formare, corespunzător fiecarui tip de screening;
– Performanţa profesională; abilităţile în managementul formabililor; spiritul de inovaţie; spiritul de echipă; abilităţile de comunicare; abilităţile de formare în relaţia medic-pacient reprezintă un plus în situaţia în care pot fi demonstrate.

În cadrul proiectului se selectează şi 7200 medici specialişti
 6000 medici specialişti Medicină de Familie şi
 1.200 medici specialişti – 80 Anatomie Patologică, 220 Medicină de Laborator, 40 Sănătate Publică/Epidemiologie, 260 Radiologie-Imagistică Medicală şi Medicină Nucleară, 400 Obstetrică Ginecologie şi 200 Gastroenterologie.

Criteriile de selecţie pentru 7200 medici specialişti – participanţi, aşa cum au fost elaborate de Colegiul Medicilor din România, partener în proiect;

– Disponibilitatea fiecarui participant;
– Propunerea sau numirea din partea conducătorului unității unde lucrează medicul specialist.

Criterii specifice în funcţie de tipul de screening pentru 1200 medici specialişti – 80 Anatomie Patologică, 220 Medicină de Laborator, 40 Sănătate Publică/Epidemiologie, 260 Radiologie-Imagistică Medicală şi Medicină Nucleară, 400 Obstetrică Ginecologie şi 200 Gastroenterologie.

Competenţa necesară efectuării tehnicilor cerute de fiecare tip de screening (specialitate, atestate de studii complementare, experienţa în portofoliu profesional individual).

Pentru cancerul de col:
– medici specialişti sau primari Obstetrică Ginecologie;
– medici specialişti sau primari Anatomie Patologică şi Medicină de Laborator.

Pentru cancerul de sân:
– medici specialişti sau primari Radiologie Imagistică Medicală, cu atestat Senologie;

Pentru cancerul colo-rectal:
– medici specialişti sau primari Gastroenterologie cu atestat de studii complementare în Endoscopie Digestiva Diagnostica (EDD ) şi/sau terapeutica;
– medici specialişti Anatomie Patologică

Numărul de medici specialişti ce aparţin unei regiuni sau unui judeţ este estimativ, acesta stabilindu-se în funcţie de candidaturile depuse.

Informaţii utile pentru participanţi
La cursuri, va rugam sa aduceti dosarul complet:

 formular de înscriere (anexa 4) completat, semnat şi scanat – in original
 scrisoare de recomandare din partea conducătorului unităţii în care lucrează medicul specialist, (sau de la Colegiul Medicilor sau Directia de Sănătate Publică) semnată şi scanată;
 CV format european ( CVeuropass), în limba română, semnat şi scanat;
 documentele justificative (copia diplomei de licenţă, copia diplomei de competenţă, etc)

TERMEN LIMITĂ până cel târziu 15 octombrie 2012, orele 24:00, la următoarele adrese de e-mail:

selectie1200medicispecialisti@ms.ro

selectie6000medicispecialistimedicinafamilie@ms.ro

Doar candidaţii selecţionati vor fi contactaţi.
Selecţia se va realiza după principiul “primul venit, primul aprobat”.

2. Costurile aferente implementării cursurilor de instruire (cazare si transport, dupa caz, pentru participanţi) sunt asigurate din bugetul proiectului, după cum urmează:

Cazare: hotel de 3 stele;

Decontarea transportului dus-întors pentru participanţi se va face astfel:

– 7,5 l benzină/100 km cu documente justificative şi ordin de deplasare/delegaţie completată, semnată şi ştampilată de angajator, cu precizarea “Se deplasează cu auto propriu”;
sau
– bilet de tren/ autobuz/ microbuz dus – întors în original însoţit de ordin de deplasare/delegaţie completată, semnată şi ştampilată de angajator. În cazul în care deplasarea se face cu vagon de dormit, delegaţia va include precizarea “Se deplasează cu vagon de dormit. Pentru decontarea cheltuielilor de transport este necesar biletul in original indiferent daca exista factura.

3. Locaţiile unde se vor desfăşura cursurile sunt menţionate în tabelul următor:
-pentru cei 6000 medici specialitatea Medicină de familie în judeţ;
-pentru cei 1200 medici în cele 8 regiuni;

4. Pentru buna desfăşurare a sesiunilor de instruire recomandăm fiecărui potenţial participant să evite situaţia de a fi însoţit de alte persoane. În cazuri excepţionale, când acest lucru nu este posibil, dorim să fie înţeles faptul că aceste persoane îşi asumă riscurile ce ar putea fi generate de acest fapt, iar costurile de cazare şi masă aferente însoţitorilor vor fi plătite separat, de participant.

5. Motivarea participantilor prin:
o Creditele EMC (18 credite Educaţie Medicală Continuă/3 zile);
o Promovarea activităţilor de screening (activităţile 6 şi 7 din proiect);
o pentru instructori, remuneraţie pentru cele trei zile de predare.

6. Pentru nelămuriri vă rugăm să contactaţi echipa Ministerului Sănătăţii formata din consilierii Mariana Postolache 021 3072 663 şi Gabriela Bică 021 30 72 511 în intervalul orar 10:00-14:00.

Anexa 1

Numărul estimativ de instructori şi participanţi pentru specialitatea Medicină de Familie pentru fiecare judeţ

Judeţul Instructori Medicină de Familie /Observaţii Participanţi
Alba 2 130
Arad 2 150
Argeş 2 210
Bacău 2 180
Bihor 2 320
Bistriţa Năsăud 2 85
Botoşani 0, au fost comasate cu cele din judetul Suceava 100
Brăila 2 85
Braşov 2 190
Buzău 2 120
Călăraşi 2 70
Caraş Severin 2, au fost comasate cu cele din județul Hunedoara 100
Cluj 2 230
Constanţa 2 240
Covasna 2 65
Dâmboviţa 2 140
Dolj 4 , au fost comasate cu cele din judeţul Olt 250
Galaţi 2 75
Giurgiu 2 75
Gorj 2 130
Harghita 2 75
Hunedoara 0, au fost comasate cu cele din judetul Caraş Severin 150
Ialomiţa 2 70
Iaşi 2 250
Ilfov 2 80
Maramureş 2 110
Mehedinţi 2 150

Mureş 2 200
Neamţ 2 170
Olt 0, au fost comasate cu cele din judeţul Dolj 150
Prahova 2 270
Sălaj 2

0, se folosesc instructori din Sălaj/ sau invers 80
Satu- Mare 110
Sibiu 2 140
Suceava 2 175
Teleorman 2 110
Timiş 2 300
Tulcea 0, se folosesc instructori din Vrancea/ sau invers 55
Vaslui 2 100
Vâlcea 2 190
Vrancea 2 35
M. Bucureşti 10 500
Total 84 6000

ANEXA 2

Numărul estimativ de instructori şi participanţi pentru specialităţile implicate în screening – Anatomie Patologică, Gastroenterologie, Medicină de Laborator, Obstetrică Ginecologie, Radiologie-Imagistică Medicală şi Sănătate Publică

Specialitate Instructori Participanţi
Sănătate Publică 2 40
Anatomie Patologică 4 80
Medicină de Laborator 8 220
Radiologie-Imagistică Medicală 10 260
Obstetrică Ginecologie 16 400
Gastroenterologie 8 200
Total 48 1200

ANEXA 3

Repartiţia medicilor pe regiuni şi pe specialităţi: Anatomie Patologică, Gastroenterologie, Medicină de Laborator, Obstetrică Ginecologie, Radiologie-Imagistică Medicală şi Sănătate Publică

ANEXA 3

Repartiţia medicilor pe regiuni şi pe specialităţi: Anatomie Patologică, Gastroenterologie, Medicină de Laborator, Obstetrică Ginecologie, Radiologie-Imagistică Medicală şi Sănătate Publică
detalii pe site-ul ms.ro

ANEXA 4

Formular de înscriere pentru Sesiunea de Formare în domeniul Screeningului pentru Cancerul de Col Uterin, Colo-rectal şi Sân

Denumire proiect: ”Instruire şi prevenţie pentru o viaţă sănătoasă”.

Beneficiar: Ministerul Sănătăţii

Parteneri:
• Institutul Naţional de Sănătate Publică;
• Colegiul Medicilor din România;
• Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti;
• Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca;
• Centro di Riferimento Oncologico (C.R.O.) di Aviano (Institutul de Cancer Aviano – Italia)

I. Denumire Completă Organizaţie/Instituţie
II. Date de contact ale persoanei care coordonează instituţia ce recomandă medicul
Nume:
Ocupaţie:
Judeţ:
E-mail:
Telefon:
III. Persoana care participă la curs
Nume:
Ocupaţie:
Judeţ:
Telefon mobil:
E-mail:
IV. Cursul
• Anatomie Patologică
• Gastroenterologie
• Medicină de familie
• Medicină laborator
• Obstetrică Ginecologie
• Radiologie Imagistică Medicală
• Sănătate Publică
V. Opţiunea
• Instructor
• Participant

Leave a Reply