În atenția managerilor de spitale

Referitor la Ordinul nr. 858/1194 din 2012

Pentru aplicarea Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii nr. 858/1194 din 6 septembrie 2012 privind stabilirea modalităţii de transmitere şi raportare a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 644 din 10 septembrie 2012, vă transmitem următoarele informații esențiale:

1. Adresa paginii web este www.monitorizarecheltuieli.ms.ro ;

2. Contul și parola de acces vor fi comunicate, prin SMS, fiecărui manager, la numărul de telefon mobil transmis de aceștia Ministerului Sănătății;

3. Informațiile privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe luna precedentă se pot completa în spațiul dedicat spitalului numai până la data de 20 ale lunii, ora 24:00. După această oră accesul la spațiul menționat este blocat;

4. Nerespectarea raportării formularelor prevăzute în Ordinul nr. 858/1194 din 2012, se sancționează conform dispozițiilor art. 15 din ORDONANŢĂ Nr. 17 din 23 august 2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Leave a Reply