Organizarea celui de-al XXIV-lea Congres al Societaţii Române de Pneumologie

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului de servicii organizare eveniment
prin procedura « cerere de oferte »

Societatea Română de Pneumologie invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor documentaţiei de atribuire anexată, să depună oferta în scopul atribuirii contractului ce are ca obiect organizarea celui de-al XXIV-lea Congres al Societaţii Române de Pneumologie ce va avea loc în perioada 5-8 octombrie 2016, într-o locaţie ce va fi stabilită ulterior împreună cu firma selectată.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 22 iulie 2015, ora 1200.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 22 iulie 2015, ora 1400, sediul Societatii Romane de Pneumologie din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”, în prezenţa membrilor comisiei şi ai reprezentanţilor imputerniciţi ai societăţilor ofertante.

Pentru eventualele clarificări necesare în vederea elaborării şi prezentării ofertei vă rugăm să vă adresaţi Secretariatului societăţii din şos. Viilor Nr. 90, sector 5, Bucureşti, la tel/fax: 0213374460 sau e-mail: office@srp.ro, persoană de contact: Gisela Farcaş.

Leave a Reply