Prevederi privind aprobarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății

Comunicat de presă
Referitor la informațiile apărute în mass-media cu privire la ultimele prevederi privind aprobarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, facem următoarele precizări.

Referitor la informațiile apărute în mass-media cu privire la ultimele prevederi privind aprobarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, facem următoarele precizări:

Noile prevederi legislative privind înființarea și funcționarea Comisiilor Consultative ale Ministerului Sănătății, respectiv Ordinul 1406/2014 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 398/2013 pentru înființarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătății, respectă și se înscriu în tendința actuală a exigențelor din domeniul conflictelor de interese. Acestea nu vor afecta sau bloca activitatea Ministerului Sănătății.

De asemenea, s- a preluat modelul de colaborare dintre autoritățile statelor vest europene și societățile științifice și profesionale.

În baza HG 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, Ministerul Sănătății are posibilitatea de a constitui grupuri de lucru sau consilii de experți pentru derularea de acțiuni și proiecte specifice pentru perioade determinate.

Aceste noi organisme consultative vor fi constituite în colaborare și numai după colaborarea și consultarea societăților științifice și profesionale.

În exercitarea atribuțiilor, membrii grupurilor de lucru se vor supune prevederilor legale în vigoare cu privire la conflictul de interese.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Str. Cristian Popişteanu, nr.1-3, sector 1, cod 010024, Bucureşti
Serviciul de presă: tel: (+4) 021 307 2514; Fax: 307 2513
Bucureşti, 23-12-2014

Leave a Reply