Raport pentru sanatate

Mai mulți pensionari decât angajați. Aceasta va fi, în anul 2020, potrivit prognozelor, problema majoră care va afecta sistemul de asigurări de sănătate din România. Printre cauzele accentuării acestui dezechilibru se numără, potrivit specialiștilor, sporul natural negativ și creșterea speranței de viață a românilor. În acest context, îmbătrânirea populației și reducerea severă a locurilor de muncă generatoare de venituri la bugetul asigurărilor de sănătate, vor genera presiuni majore asupra veniturilor și cheltuielilor sistemului. Efectele acestui fenomen ar putea fi însă preîntâmpinate și ameliorate, printr-o serie de măsuri implementate, din timp, de către autorități.
Cele mai viabile soluții, atât pentru ameliorarea situației actuale, cât și pentru preîntâmpinarea crizei asigurărilor de sănătate, sunt oferite autorităților și publicului larg în Raportul cu privire la starea sistemului de sănătate, elaborat de către Alianța pentru Sănătate din România (APSR), organizație neguvernamentală ce reunește organizații ale majorității actorilor din sistem: pacienți, medici și furnizori de servicii și produse medicale, și care are ca principal țel crearea unui climat propice asigurării asistenței medicale centrate pe nevoile fiecărui cetățean.

În parteneriat cu Oameni și Companii, editor general al portalului www.medicalmanager.ro, Alianța Pentru Sănătate din România a programat lansarea Raportului pentru Sănătate joi, 29 ianuarie 2015, în Sala Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaților, la Palatul Parlamentului, începând cu ora 9.30. Evenimentul va oferi o oportunitate remarcabilă pentru un dialog concret și eficient între actorii principali din sectorul medical, autorități și specialiști în domeniu, cu scopul analizării deficiențelor existente și identificării celor mai bune soluții pentru a îmbunătăți starea actuală a sistemului de sănătate românesc.

Întocmit pe baza datelor primite de la CNAS, MS, MFP, ANAF, Raportul reflectă starea sistemului de sănătate din România, și este rezultatul analizei de detaliu a infrastructurii medicale, a serviciilor furnizate, a surselor de venit și a structurii alocării cheltuielilor. Prin conținutul și concluziile sale, Raportul Alianței pentru Sănătate din România își aduce contribuția la dezbaterile asupra reformei sistemului de sănătate, cu analize și recomandări, din perspectiva pacienților și a furnizorilor.

Cristian Hotoboc, Președintele APSR, coordonatorul studiului:
”Raportul cu privire la starea sistemului de sănătate reprezintă un prim pas concret făcut de APSR în încercarea de a determina toate partidele politice parlamentare să semneze un pact național pentru sănătate, pe următorii 10 ani, pentru a putea asigura, astfel, continuitatea și coerenta acțiunilor pentru reformarea sistemului sanitar, astfel încât pacienții să poată avea acces la cele mai bune tratamente, iar cadrele medicale să aibă condiții de muncă cel puțin decente”.

Vă așteptăm cu drag la acest eveniment excepțional!

Leave a Reply